APK Regelgeving 2012 

Per 1 april 2012 is er een aantal administratieve en technische wijzigingen van toepassing op de Algemene Periodieke Keuring (APK) regelgeving.

Het gaat om onder andere de volgende wijzigingen:

 • EOBD

  Bij bedrijfsauto's met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg en personenauto's in gebruik genomen ná 31 december 2005, wordt per 1 april naast de uitlaatgastest, het EOBD (European On Board Diagnostics) uitgelezen. In een aantal gevallen kan het zijn dat de uitlaatgastest vervangen wordt door de EOBD-uitlezing. Voor deze lezing moet een uitleesapparatuur of een scantool gebruikt worden die voldoet aan een aantal eisen. Deze eisen staan beschreven in artikel 13 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.
 • APK-rapport

  Het APK-rapport mag alleen nog geprint worden vanuit het Pdf-bestand dat na afmelding op het scherm verschijnt. Hiervoor moet u wit, blanco A4-papier gebruiken. Op het APK-rapport zijn het NL-symbool, Merk en Type van het voertuig toegevoegd. De voorbedrukte tekst van advies- en reparatie-adviespunten zijn verwijderd. Deze worden enkel getoond op het APK-rapport als deze bij het afmelden worden aangeven.
 • Reparatie-adviespunt

  Er is een reparatie-adviespunt ‘overmatige olielekkage’ toegevoegd: Het gaat om alle vormen van olielekkage die tot nu toe niet tot de keuringseisen behoorden. Bijvoorbeeld overmatige olielekkage van de motor, versnellingsbak, of differentieel, maar ook andere op het voertuig aanwezige hydraulische installaties zoals een hefkraan.
 • Coderingslijst reparatie of afkeurpunten

  De coderingslijst is aangepast. Dit is gebeurd op verzoek van de branche en omdat de RDW in de toekomst een aantal van de meest gemelde gebreken wil tonen in het RV -scherm. U vindt de complete coderingslijst als bijlage 3 bij het hoofdstuk ‘Invulinstructie APK rapport’
 • Koplamptestapparaat

  De eisen aan de koplamptester zijn aangescherpt. De termen ‘deugdelijk’ en ‘in goede staat’ zijn verduidelijkt en er moet een Nederlandstalige handleiding bij de koplamptester aanwezig zijn.

Meer info: http://www.rdw.nl/nl/voertuigbranche/apk/apkkeurmeesters/Pages/APKregelgeving2012.aspx